Välkommen till Swedish Human Rights Project.

Vi stärker mänskliga rättigheter.

En fullständig hemsida kommer inom kort.